Nghiệp vụ kế toán thu chi

18/03/2020 | 55 |
0 Đánh giá

Chia sẽ cho bạn một số nghiệp vụ kế toán thu chi tiền cho bạn tham khảo thêm

Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình hình như sau:

I. Số dư đầu tháng 12:

·TK 131 (dư nợ): 180.000.000đ

Chi tiết:

+ Khách hàng H: 100.000.000đ,

+ khách hàng K: 80.000.000đ

TK 139 (Khách hàng H): 30.000.000đ

II. Các nghiệp vụ  phát sinh trong tháng:

1.  Bán hàng chưa thu tiền, giá bán chưa thuế 60.000.000đ, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tính 10%.

Nợ TK 131:                         66.000.000

        Có TK 333:                                6.000.000

        Có TK 511:                              60.000.000

2.  Nhận được giấy báo Có của ngân hàng về khoản nợ của khách hàng ở nghiệp vụ 1 trả.

Nợ TK 112:                         66.000.000

       Có TK 131:                                66.000.000

3.  Kiểm kê hàng hóa tại kho phát hiện thiếu 1 số hàng trị giá 2.000.000đ chưa rõ nguyên nhân.

Nợ TK 1381:                        2.000.000

        Có TK 156:                                  2.000.000

4.  Xử lý số hàng thiếu như sau: bắt thủ kho phải bồi thường 1, số còn lại tính vào giá vốn hàng bán.

Nợ TK 1388:                        1.000.000

Nợ TK 632:                          1.000.000

         Có TK 1381:                                2.000.000

5.  Nhận được biên bản chia lãi từ họat động liên doanh 10.000.000đ, nhưng chưa nhận tiền.

Nợ TK 1388:                          10.000.000

          Có TK 515:                                  10.000.000

6.  Thu được tiền mặt do thủ kho bồi thường 1.000.000đ.

Nợ TK 111:                               1.000.000

          Có TK 1388:                                   1.000.000

7.  Chi TGNH để ứng trước cho người cung cấp 20.000.000đ.

Nợ TK 331:                             20.000.000

            Có TK 112:                                   20.000.000

8.  Lập biên bản thanh toán bù trừ công nợ với người cung cấp 20.000.000đ.

Nợ TK 131:                             10.000.000

            Có TK 331:                                    10.000.000

9.  Phải thu khoản tiền bồi thường do bên bán vi phạm hợp đồng 4.000.000đ.

Nợ TK 1388:                             4.000.000

            Có TK 711:                                      4.000.000

10. Đã thu bằng tiền mặt 4.000.000đ về khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.

Nợ TK 111:                                4.000.000

            Có TK 1388:                                     4.000.000

11. Chi tiền mặt 10.000.000đ tạm ứng cho nhân viên.

Nợ TK 141:                              10.000.000

               Có TK 111:                                    10.000.000

12. Nhân viên thanh toán tạm ứng:

-     Hàng hóa nhập kho theo giá trên hóa đơn 8.800.000đ, gồm thuế GTGT

800.000đ.

-     Chi phí vận chuyển hàng hóa 300.000đ, thuế GTGT 30.000đ.

-     Số tiền mặt còn thừa nhập lại quỹ.

Nợ TK 156:                                9.100.000       (8.800.000 + 300.000)

Nợ TK 133:                                   830.000        (800.000 + 30.000)

Nợ TK 111:                                      70.000        (10.000.000 - 9.930.000)

             Có TK 141:                                        10.000.000

13. Cuối tháng có tình hình sau:

-     Khách hàng H bị phá sản, theo quyết định của tòa án khách hàng H đã trả nợ cho doanh nghiệp 50.000.000đ bằng tiền mặt, số còn lại doanh nghiệp xừ lí xóa sổ.

-     Đòi được khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ từ năm ngoái 10.000.000đ bằng tiền mặt, chi phí đòi nợ 200.000đ bằng tiền tạm ứng.

-     Cuối năm căn cứ vào nguyên tắc lập dự phòng, doanh nghiệp tiếp tục lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của khách hàng K 20.000.000đ.

aNợ TK 111:                            50.000.000

    Nợ TK 139:                            30.000.000

    Nợ TK 642:                            20.000.000

            Có TK 131 (H):                                 100.000.000

Ghi nợ TK 004: 50.000.000

b) Nợ TK 111:                            10.000.000

            Có TK 711:                                        10.000.000

C. Nợ TK 811:                                200.000

            Có TK 141:                                             200.000

D. Nợ TK 642:                           20.000.000

            Có TK 139 (K):                                  20.000.000

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên.

 

 

Cá nhân hóa website cho doanh nghiệp chỉ với 500.000 VNĐ

Tham gia Group học chuyên Sâu về kinh doanh online 

Phí tham gia 990.000k và được tham gia MIỄN PHÍ hoàn toàn

Dành cho 10 người đăng ký đầu tiên trong ngày hôm nay

Link đăng ký tham gia https://sum.vn/N3W6N

Lưu ý có thể sẽ đóng khuyến mãi hay tăng phí bất cứ lúc nào tùy theo giá trị chia sẽ trong group

www.lovetopone.com

Địa chỉ: 26 Phan Huy Ích, KP1, Phường Phú Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Hotline: 0977.489.379
Email: lovetoponegroup@gmail.com

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


(*) Xem thêm:

Bình luận
Your SEO optimized title page contents