Định khoản nộp thuế GTGT

18/03/2020 | 57 |
0 Đánh giá

Love Top One chia sẽ nghiệp vụ phát sinh nộp thuế GTGT trong tháng 3 để các bạn tham khảo

Công ty M sản xuất một số mặt hàng thuộc đối tượng

+ Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế,

+ Tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Trong tháng 1, phòng kế toán có tài liệu liên quan đến các khoản thuế và các khoản phải nộp ngân sách như sau:

I. Số dư đầu tháng 3: TK 333: 2.000.000đ trong đó chi tiết TK 33311: 2.000.000đ.

II. Phát sinh trong tháng:

1. Công ty đã chi tiền mặt nộp thuế môn bài năm nay theo thông báo: 3.000.000đ.

a) Nợ TK 642:                         3.000.000

           Có TK 3338:                         3.000.000

b) Nợ TK 3338:                      3.000.000

           Có TK 111:                            3.000.000

2. Nhận được thông báo nộp thuế tài nguyên trong kỳ: 2.000.000đ.

Nợ TK 627:                             2.000.000

            Có TK 3336:                          2.000.000

3. Đến kỳ thanh toán lương, công ty tiến hành khấu trừ lương của công nhân viên phần thuế TNCN để nộp cho nhà nước: 5.000.000đ.

Nợ TK 334:                              5.000.000

            Có TK 3335:                            5.000.000

4. Mua một xe con sử dụng phải đóng lệ phí trước bạ: 6.000.000đ.

a) Nợ TK 211:                           6.000.000

            Có TK 3339:                             6.000.000

b) Khi đóng lệ phí trước bạ:

Nợ TK 3339:                             6.000.000

            Có TK 111:                                 6.000.000

5. Nhận thông báo tạm nộp thuế TNDN quý I năm nay: 10.000.000đ.

Nợ TK 8211:                              10.000.000

            Có TK 3334:                               10.000.000

6. Tổng hợp tình hình tiêu thụ sản phẩm trong tháng: giá bán sản phẩm chưa thuế 100.000.000đ, thuế GTGT 10%, trong đó chưa thu tiền khách hàng 50% giá thanh toán, thu bằng TGNH 30% và bằng tiền mặt 20%.

Nợ TK 131:                               55.000.000

Nợ TK 112:                               33.000.000

Nợ TK 111:                               22.000.000

          Có TK 33311:                                10.000.000

          Có TK 511:                                  100.000.000

7. Nhận lại một số sản phẩm đã tiêu thụ tháng 2, nhập kho theo giá vốn 800.000đ, giá bán hàng trả lại 1.100.000đ (gồm thuế GTGT 100.000đ) trừ vào số tiền khách hàng còn nợ.

a) Nợ TK 155:                             800.000

           Có TK 632:                                      800.000

b) Nợ TK 531:                          1.000.000

    Nợ TK 33311:                        100.000

            Có TK 131:                                   1.100.000

8. (Giả sử) cuối tháng lập tờ khai thuế GTGT, số tiền thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tháng này là 12.000.000đ.

Nợ TK 33311:                         12.000.000

           Có TK 133:                                   12.000.000

9. Chuyển TGNH nộp thuế GTGT 2.000.000đ, thuế TTĐB 22.500.000đ, thuế TNDN tạm nộp, nộp hộ thuế TNCN cho CNV, đã nhận được giấy báo Nợ của NH.

Nợ TK 33311:                    2.000.000

Nợ TK 3332:                    22.500.000

Nợ TK 3334:                    10.000.000

Nợ TK 3335:                      5.000.000

            Có TK 112:                                  39.500.000

Yêu cầu: Trình bày bút toán ghi sổ.

 

 

Cá nhân hóa website cho doanh nghiệp chỉ với 500.000 VNĐ

Tham gia Group học chuyên Sâu về kinh doanh online 

Phí tham gia 990.000k và được tham gia MIỄN PHÍ hoàn toàn

Dành cho 10 người đăng ký đầu tiên trong ngày hôm nay

Link đăng ký tham gia https://sum.vn/N3W6N

Lưu ý có thể sẽ đóng khuyến mãi hay tăng phí bất cứ lúc nào tùy theo giá trị chia sẽ trong group

www.lovetopone.com

Địa chỉ: 26 Phan Huy Ích, KP1, Phường Phú Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Hotline: 0977.489.379
Email: lovetoponegroup@gmail.com

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


(*) Xem thêm:

Bình luận
Your SEO optimized title page contents