Định khoản kế toán tiền lương tháng 12

18/03/2020 | 55 |
0 Đánh giá

Trường lợp công ty thanh toán lương cho công nhân viên trong tháng 12, kế toán lương phải theo dõi và định khoản vào phần mềm kế toán

Tại công ty A, có tình hình thanh toán cho công nhân viên (CNV) và các khoản theo lương thuộc tháng 12 như sau:

I. Số dư ngày 30/11 của TK 334: 215.000.000đ.

II. Trong tháng 12, số liệu của phòng kế toán như sau:

1. Ngày 05/12 chuyển khoản trả lương kỳ II tháng 11 cho CNV (hệ thống thẻ ATM) 215.000.000đ

Nợ TK 334:                  215.000.000

         Có TK 112:                         215.000.000

2. Ngày 20/12 chuyển khoản trả lương kỳ I tháng 12 cho CNV là 198.000.000đ, trong đó chi BHXH cho người lao động tại DN ốm đau tháng này là 1.500.000đ.

Nợ TK 334:                  196.500.000

Nợ TK 338:                      1.500.000

          Có TK 112:                       198.000.000

3. Ngày 25/12 tổng hợp tiền lương phải trả cho công nhân viên (bao gồm tiền ăn giữa ca) trong tháng 12 là 393.700.000đ gồm:

a) Nợ TK 622:                              344.000.000   (198.000.000 + 98.000.000 + 48.000.000)

    Nợ TK 627:                                 15.500.000    (8.000.000 + 5.000.000 + 2.500.000)

    Nợ TK 641:                                   6.000.000

    Nợ TK 642:                                 28.000.000

             Có TK 334:                                    393.500.000

b) Nợ TK 622:                            200.000

              Có TK 335:                                       200.000

c) Khi tính tiền lương nghỉ phép được tính vào số thực tế phải trả:

   Nợ TK 335:                           200.000

              Có TK 334:                                        200.000

4. Trích các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ theo lương (giả sử theo lương thực tế) tính vào chi phí cho mỗi đối tượng có tính lương.

Nợ TK 622:                              65.360.000            (344.000.000 x 19%)

Nợ TK 627:                                 2.945.000            (15.500.000 x 19%)

Nợ TK 641:                                 1.140.000            (6.000.000 x 19%)

Nợ TK 642:                                  5.320.000            (28.000.000 x 19%)

Nợ TK 334:                                23.610.000            (393.500.000 x 6%)

           Có TK 338:                                  98.375.000

5. Tổng hợp bảng thanh toán tiền thưởng 6 tháng cuối năm do quỹ khen thưởng đài thọ, số tiền 50.000.000đ.

Nợ TK 431:                    50.000.000

          Có TK 334:                                   50.000.000

6. Ngày 30/12 đã yêu cầu ngân hàng chuyển tiền (đã nhận giấy báo nợ) nộp KPCĐ 2% quỹ TL, nộp BHXH cho cơ quan BHXH 20% quỹ TL, nộp BHYT 3% quỹ TL để mua thẻ BHYT cho CNV.

Nợ TK 3382:                  7.870.000            (393.500.000 x 2%)

Nợ TK 3383:                78.700.000            (393.500.000 x 20%)

Nợ TK 3384:                11.805.000            (393.500.000 x 3%)

             Có TK 112:                 98.375.000

7. Cuối tháng, phản ánh khoản khấu trừ lương người lao động:

  • Tiền tạm ứng: 500.000đ
  • Bồi thường vật chất: 720.000đ
  • BHXH 5% quỹ TL và BHYT 1% quỹ TL

Nợ TK 334:                    24.830.000

            Có TK 141:                      500.000

            Có TK 1388:                    720.000

            Có TK 3383:                19.675.000            (393.500.000 x 5%)

            Có TK 3384:                  3.935.000            (393.500.000 x 1%)

 

8. Giả sử cuối tháng, công ty đã chuyển khoản toàn bộ số tiền các khoán khoản còn lại phải trả (kỳ II) cho CNV.

Nợ TK 334:                  198.560.000

            Có TK 112:                198.560.000

 

Yêu cầu: Trình bày bút toán ghi sổ và mở (chữ T) TK 334 – Phải trả cho người lao động.

 

 

Cá nhân hóa website cho doanh nghiệp chỉ với 500.000 VNĐ

Tham gia Group học chuyên Sâu về kinh doanh online 

Phí tham gia 990.000k và được tham gia MIỄN PHÍ hoàn toàn

Dành cho 10 người đăng ký đầu tiên trong ngày hôm nay

Link đăng ký tham gia https://sum.vn/N3W6N

Lưu ý có thể sẽ đóng khuyến mãi hay tăng phí bất cứ lúc nào tùy theo giá trị chia sẽ trong group

www.lovetopone.com

Địa chỉ: 26 Phan Huy Ích, KP1, Phường Phú Bình, Tp. Long Khánh, Đồng Nai
Hotline: 0977.489.379
Email: lovetoponegroup@gmail.com

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


(*) Xem thêm:

Bình luận
Your SEO optimized title page contents